Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information!

På Gildhøj passer vi godt på hinanden, og for at mindske COVID19-smitten skal du benytte mundbind og vi er nødt til at bede pårørende blive udenfor.

Inden din undersøgelse anbefaler vi at du får taget en Covid-test - gerne med en kviktest (opdateret den 14. - 1. 2021).

 

Dit ambulante besøg/kontrol ændret til en telefonkonsultation. Tidspunktet er uændret, og en læge vil kontakte dig på aftalt tid. Du vil modtage en sms om ændringen.


Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke testen hereksternt link, men hvis du bor i Region Hovedstaden skal du booke tid hereksternt link


Hudsygdomme

Hudsygdomme udgør 10% af alle henvendelser til praktiserende læger. Mange viderehenvises til speciallæger i dermatologi med ventetid på op til flere uger. For øvrige hudsygdomme kan patienten risikere at skulle vente tålmodigt på behandling af akutte hudforandringer. Henvisning til det offentlige sygehusvæsen kan tage yderligere tid – og skaber derfor behov for direkte henvendelse til et privathospital med dermatologisk speciallæge funktion.

Gildhøj Privathospital tilbyder vores hudlæge diagnostik, vurdering og behandling af alment forekommende hudsygdomme – omfattende akutte, subakutte og nyopståede tilfælde af:

 • Eksem
 • Psoriasis
 • Hudtumorer
 • Medicin udslæt
 • Modermærker
 • Pigmentforandringer
 • Nældefeber
 • Hudinfektioner
 • Slimhindeproblemer
 • Sår + komplikationer
 • Gigt associerede hudproblemer
 • Blæredannende hudforandringer
 • Autoimmune hudsygdomme
 • Lysbetingede hudsygdomme
 • Kar- og blodsygdomme
 • Kløe
 • Børneeksem

Hovedparten af hudsygdomme kræver detaljeret sygehistorie med vægt på ydre- og indre årsager inklusiv medicin ordinationer som mulig forklaring på hudforandringerne.

Den dermatologiske konsultation på Gildhøj inkluderer en præcis gennemgang af det kliniske forløb med diagnostisk tilbud om relevant udredning af allergi, infektioner med lappeprøver, dyrkning, blodprøvetagning og vævsprøver (biopsi eller excision). Behandlingsstrategi planlægges og iværksættes ud fra de diagnostiske fund.

Ovenstående effektueres så vidt muligt ved første fremmøde så patientens behov for hurtig og korrekt behandling kan imødekommes.

Det er afgørende for Gildhøj Privathospital at levere en sikker patient fokuseret behandling som tilfredsstiller patientens forventning til kompetent og professionel behandlingsforløb.

Alle procedurer gennemføres med informeret mundtlig og skriftlig information efter gældende retningslinier fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du vil blive behandlet af følgende hudlæge på GHP Gildhøj Privathospital, København:

Michael Heidenheim

Speciallæge i dermatologi

   

CV

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.