Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information!

Alle patienter på Gildhøj skal have et gyldigt coronapas samt en negativ kvik-test (ikke selv-test), der er mindre end 48 timer gammel eller en negativ PCR-test, der er under 72 timer gammel. Hvis du har været smittet med Covid-19 og derfor ikke kan fremvise en negativ test, skal du medbringe et gyldigt coronapas.

 

Hvis du skal opereres med fuld bedøvelse eller spinalbedøvelse (bedøvelse i ryggen), skal der gå mindst 6 uger fra overstået infektion med Covid-19 til din operation. Skal du opereres med lokalbedøvelse, kan du blive opereret 10 dage efter din positive coronatest.


Det er igen et krav at bære mundbind på hospitalet, som man selv bedes medbringe ved ankomst.


Vi anmoder om at pårørende, så vidt muligt, ikke kommer med ind til lægen. Ved indlæggelse må der højest være én pårørende pr. indlagt patient.


På Gildhøj Privathospital anbefaler vi, at alle bliver fuldt vaccineret for at mindske smitte på vores hospital, og i det øvrige samfund

(opdateret den 21. januar, 2022).Hudsygdomme

Hudsygdomme udgør 10% af alle henvendelser til praktiserende læger. Mange viderehenvises til speciallæger i dermatologi med ventetid på op til flere uger. For øvrige hudsygdomme kan patienten risikere at skulle vente tålmodigt på behandling af akutte hudforandringer. Henvisning til det offentlige sygehusvæsen kan tage yderligere tid – og skaber derfor behov for direkte henvendelse til et privathospital med dermatologisk speciallæge funktion.

På Gildhøj Privathospital tilbyder vores hudlæge diagnostik, vurdering og behandling af alment forekommende hudsygdomme – omfattende akutte, subakutte og nyopståede tilfælde af:

Hovedparten af hudsygdomme kræver detaljeret sygehistorie med vægt på ydre- og indre årsager inklusiv medicin ordinationer som mulig forklaring på hudforandringerne.

Den dermatologiske konsultation på Gildhøj inkluderer en præcis gennemgang af det kliniske forløb med diagnostisk tilbud om relevant udredning af allergi, infektioner med lappeprøver, dyrkning, blodprøvetagning og vævsprøver (biopsi eller excision). Behandlingsstrategi planlægges og iværksættes ud fra de diagnostiske fund.

Ovenstående effektueres så vidt muligt ved første fremmøde så patientens behov for hurtig og korrekt behandling kan imødekommes.

Det er afgørende for Gildhøj Privathospital at levere en sikker patientfokuseret behandling, som lever op til patientens forventning om et kompetent og professionelt behandlingsforløb.

Alle procedurer gennemføres med mundtlig og skriftlig information efter gældende retningslinier fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du vil blive behandlet af følgende hudlæge på GHP Gildhøj Privathospital, København:

Michael Heidenheim

Speciallæge i dermatologi

   

CV

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.