Hudsygdomme

Hudsygdomme udgør 10% af alle henvendelser til praktiserende læger. Mange viderehenvises til speciallæger i dermatologi med ventetid på op til flere uger. For øvrige hudsygdomme kan patienten risikere at skulle vente tålmodigt på behandling af akutte hudforandringer. Henvisning til det offentlige sygehusvæsen kan tage yderligere tid – og skaber derfor behov for direkte henvendelse til et privathospital med dermatologisk speciallæge funktion.

På Gildhøj Privathospital tilbyder vores hudlæge diagnostik, vurdering og behandling af alment forekommende hudsygdomme – omfattende akutte, subakutte og nyopståede tilfælde af:

Hovedparten af hudsygdomme kræver detaljeret sygehistorie med vægt på ydre- og indre årsager inklusiv medicin ordinationer som mulig forklaring på hudforandringerne.

Den dermatologiske konsultation på Gildhøj inkluderer en præcis gennemgang af det kliniske forløb med diagnostisk tilbud om relevant udredning af allergi, infektioner med lappeprøver, dyrkning, blodprøvetagning og vævsprøver (biopsi eller excision). Behandlingsstrategi planlægges og iværksættes ud fra de diagnostiske fund.

Ovenstående effektueres så vidt muligt ved første fremmøde så patientens behov for hurtig og korrekt behandling kan imødekommes.

Det er afgørende for Gildhøj Privathospital at levere en sikker patientfokuseret behandling, som lever op til patientens forventning om et kompetent og professionelt behandlingsforløb.

Alle procedurer gennemføres med mundtlig og skriftlig information efter gældende retningslinier fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Du vil blive behandlet af følgende hudlæge på GHP Gildhøj Privathospital, København:

Michael Heidenheim

Speciallæge i dermatologi

   

CV

Susanne Birkballe

Speciallæge i dermatologi

   

CV

Hudlæge i Brøndby på Gildhøj privathospital

Vores hudlæge på klinikken i Brøndby, er specialiseret i hudsygdomme.
Hudsygdommene kræver som ofte, en detaljeret sygehistorie med vægt på ydre- og indre årsager og inklusive medicinordinationer som mulig forklaring på hudforandringerne. Vi indgår derfor gerne dialog med din praktiserende læge.

Kontakt hudlægen

Du kan blive undersøgt af vores hudlæge på klinikken i Brøndby. Hvor vi både modtager dig med og uden lægehenvisning.

Bemærk: Har du en henvisning til hudlæge og ikke er dækket af en sundhedsforsikring, skal du selv betale for dine undersøgelser Du kan kontakte os på e-mail, telefon eller benytte kontaktformularen herunder.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.