Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information!

Alle patienter på Gildhøj skal have et gyldigt coronapas samt en negativ kvik-test (ikke selv-test), der er mindre end 48 timer gammel eller en negativ PCR-test, der er under 72 timer gammel. Hvis du har været smittet med Covid-19 og derfor ikke kan fremvise en negativ test, skal du medbringe et gyldigt coronapas.

 

Hvis du skal opereres med fuld bedøvelse eller spinalbedøvelse (bedøvelse i ryggen), skal der gå mindst 6 uger fra overstået infektion med Covid-19 til din operation. Skal du opereres med lokalbedøvelse, kan du blive opereret 10 dage efter din positive coronatest.


Det er igen et krav at bære mundbind på hospitalet, som man selv bedes medbringe ved ankomst.


Vi anmoder om at pårørende, så vidt muligt, ikke kommer med ind til lægen. Ved indlæggelse må der højest være én pårørende pr. indlagt patient.


På Gildhøj Privathospital anbefaler vi, at alle bliver fuldt vaccineret for at mindske smitte på vores hospital, og i det øvrige samfund

(opdateret den 21. januar, 2022).Lumbalpunktur

På Gildhøj Privathospital tilbyder vi forskellige former for undersøgelser indenfor neurologi - herunder Lumbalpunktur.

Hvad er en lumbalpunktur?

Ved en lumbalpunktur udtømmes 5 – 10 ml væske (spinalvæske) fra hulrummet i rygmarvs-kanalen til nærmere undersøgelse for sygdomme i hjerne og rygmarv. Spinalvæsken er en klar væske, der omgiver og beskytter hjernen og rygmarven mod fysiske skader som en lille stødpude. Der dannes ca. 500 ml spinalvæske i døgnet, og den mængde, der udtages, gendannes i løbet af få timer.

Gør det ondt?

Vi lægger meget vægt på, at undersøgelsen foregår med så få gener som muligt. Der bliver derfor altid lagt lokalbedøvelse omkring indstiksstedet. Undersøgelsen opleves af få patienter som ubehagelig, mens andre er upåvirkede. Vi oplever meget ofte, at patienter bagefter spørger – "er det allerede overstået?"

Hvem udfører undersøgelsen?

Lumbalpunkturen udføres på Gildhøj Privathospital kun af erfarne speciallæger i anæstesiologi (narkose), der har udført flere tusinder lignende indgreb.

Hvor lang tid tager undersøgelsen?

Undersøgelsesforløbet varer ca. 20-30 minutter, hvor selve lumbalpunkturen typisk vil vare under 10 minutter. Den øvrige tid bruges til information og blodprøvetagning.

Hvordan udføres lumbalpunkturen?

Undersøgelsen foregår enten i liggende eller i siddende stilling. I liggende stilling skal du ligge på siden med ryggen krummet sammen i fosterstilling. I siddende stilling skal du krumme dig forover, f. eks. over en pude. På den måde vil indgrebet være lettest at gennemføre.

Spinalvæsken tages ud ved, at en tynd kanyle stikkes ind mellem to lændehvirvler og ind i rygmarvskanalen. Der er ingen risiko for at ramme selve rygmarven under undersøgelsen. En sjælden gang kan man komme til at skubbe til en nerverod. Det giver et kort stød/jag ned i det ene ben, men giver ingen skade.

Efter at den ønskede mængde spinalvæske er udtømt, fjernes nålen, og undersøgelsen er færdig. Du får et lille plaster på, som må fjernes efter ca. 12 timer.

Efter undersøgelsen?

Efter undersøgelsen må du gå hjem , på arbejde eller andet. Der er ingen specielle forholdsregler efter undersøgelsen, men vi anbefaler, at du undgår større fysisk aktivitet, alkoholindtagelse eller at komme i væskeunderskud de første dage.

Spinalvæsken sendes til undersøgelse flere forskellige steder, og på nogle undersøgelser er der lang svartid. Når vi har svar på alle undersøgelser, bliver du indkaldt til en samtale, hvis ikke andet er aftalt.

Er der bivirkninger ved undersøgelsen?

Der kan komme lette smerter ved indstiks-stedet i de første dage, men det kræver ingen behandling. Få patienter (< 3%) oplever fra få timer til 1-2 døgn efter undersøgelsen få hovedpine, som lindres i liggende stilling og forværres, når man rejser sig op. Vi ser kun ganske få tilfælde af denne hovedpine, bl.a. fordi vi er omhyggelige med at bruge tynde nåle og er vant til at udføre undersøgelsen. Du kan selv modvirke hovedpinen ved at drikke rigeligt de første dage - gerne cola og kaffe.

Optræder hovedpinen alligevel, anbefaler vi at du tager tablet Panodil á 500 mg, 2 tabletter 4 gange i døgnet i nogle dage, indtil hovedpinen har fortaget sig. Du skal oplyse, hvis du ikke tåler Paracetamol eller gigtpræparater som Ibuprofen.

Hvis hovedpinen alligevel ikke har fortaget sig i løbet af 3-4 døgn, og du har fulgt ovenstående retningslinjer, kan du kontakte Gildhøj Privathospital på tlf. 43 43 92 92.

Vi har aldrig set tilfælde med infektion, nerveskade eller blødning. Komplikationerne er yderst sjældent forekommende, men er beskrevet i litteraturen.

Hvis du tager blodfortyndende medicin så som Marevan, Marcoumar, Plavix, Clopidogrel, Pradaxa, Magnyl eller lignende bedes du oplyse det så hurtigt som muligt og altid før undersøgelsesdagen. Ligeledes er det vigtigt, at du oplyser, hvis du tager nogen form for naturmedicin, f. eks. fiskeolie eller lignende.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.