Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information!

På Gildhøj passer vi godt på hinanden, og for at mindske COVID19-smitten skal du benytte mundbind og vi er nødt til at bede pårørende blive udenfor.

Inden din undersøgelse anbefaler vi at du får taget en Covid-test - gerne med en kviktest (opdateret den 14. - 1. 2021).

 

Dit ambulante besøg/kontrol ændret til en telefonkonsultation. Tidspunktet er uændret, og en læge vil kontakte dig på aftalt tid. Du vil modtage en sms om ændringen.


Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke testen hereksternt link, men hvis du bor i Region Hovedstaden skal du booke tid hereksternt link


Demens – Alzheimer

Har du symptomer på demens er det vigtigt at få foretaget en udredning hurtigst muligt, så du kan modtage den rette behandling og støtte hos en neurolog.

På Gildhøj kan vores neurologer tage de indledende skridt, og herefter sende dig til den rette behandling.

 

Hvad er demens?

Demens er en gradvis svækkelse af hjernens funktion, og viser sig ved en forringelse af de kognitive funktioner. Demens rammer oftest personer over 65 år, men sygdommen kan også indtræffe i yngre aldersgrupper.

Hvorfor opstår sygdommen?

Demens eller kognitive forstyrrelser kan skyldes op imod 200 forskellige sygdomme. Herunder er Alzheimers sygdom den hyppigste demenssygdom, og omfatter i alt 50.000 danskere.

Hvad er de første tegn på demens?

Hvis man oplever at mentale funktioner som hukommelse, rumopfattelse, koncentration eller sprogfærdighed begynder at svigte, er det væsentligt at opsøge hjælp. Det er herunder dog vigtigt at differentiere mellem normal aldring og sygdom.

Tegn på demens

Alle mennesker oplever fra tid til anden, at hukommelsen svigter, eller at de ikke kan overskue en situation. Men problemerne skal påvirke evnen til at klare sig i hverdagen, før der er grund til at mistænke demens.

De fleste personer med demens får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes. Det kan være:

  • Initiativ og handlekraft
  • Evnen til at finde ord og benævne ting
  • Evnen til at finde vej (stedsans)
  • Regnefærdighed
  • Overblik og problemløsning
  • Evnen til at huske personnavne
  • De sociale kompetencer og følelseslivet kan ændre sig, og personligheden kan blive påvirket. Det betyder, at personer med demens kan få sværere ved at overskue samspillet med andre, og de kan miste evnen til at leve sig ind i andres tanker. Ofte forringes situationsfornemmelsen også.

Hvordan forløber udredningen på Gildhøj?

En af vores neurologer spørger først til tidligere og eksisterende sygdomme samt andre livsforhold. Hvis muligt må patienten medbringe en pårørende, som kan understøtte og supplere.

Herefter udføres en indledende hukommelsestest (MMSE og ACE), som kan be- eller afkræfte en eventuel mistanke om demens.

Der vil som regel blive suppleret med en MR-scanning af hjernen samt en blodprøvepakke.

Hvis mistanken opretholdes, vælger neurologen enten henvisning til uddybende hukommelsestest hos en neuropsykolog eller hukommelsesklinik i hospitalsregi.

Hvornår kan patienten forvente svar på prøverne?

Resultatet af den indledende hukommelsestest, MR-scanning og blodprøvepakke kan forventes at foreligge indenfor 14 dage.

Hvordan behandles demens?

Flere demenslignende tilstande kan behandles og helbredes (f.eks. hvis tilstanden er tegn på et lavt stofskifte eller B-vitamin mangel)

Sygdomme, der skyldes forstyrrelser i kredsløbet (f.eks. blodpropper i hjernen) og Alzheimers demens kan ikke helbredes, men det er muligt at bremse sygdommens udvikling for en periode, hvis diagnosen stilles tidligt i forløbet. I dag findes to lægemidler på marked, som kan forsinke tempoet i demensudviklingen eller mildne symptomerne hos patienter med Alzheimers demens. Denne behandling varetages af hospitalernes hukommelsesklinikker.

Du kan læse mere om demens og Alzheimer på:

www.alzheimer.dkeksternt link

www.videnscenterfordemens.dkeksternt link

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.