Slidgigt i hoften

Ved slidgigt i hoften sker der en nedbrydelse af brusken i hoften. Brusken er slidt i såvel ledskålen som på lårbenshovedet. Det betegnes som en folkesygdom, da den rammer stort set alle, når de rammer en vis alder. Otte ud af ti har slidgigt efter de har passeret 50 år.

Årsag

Årsagen til slidgigt er ofte ikke kendt, men kan skyldes tidligere brud i hofteregionen eller hoftelidelser i barndommen. Slidgigten kan ødelægge hofteleddet i så kraftig grad, at patienten har mange smerter og nedsat bevægelighed. I disse tilfælde vil en ny hofte Eksternt link. som oftest være den bedste løsning for at forbedre patientens bevægelighed og lindre smerterne.

Symptomer

Slidgigt i hoften medfører smerter, nedsat bevægelse og dårlig gangfunktion.

Behandling

Når du er til forundersøgelse på Gildhøj Privathospital, vil en af de to overlæger, der opererer kunstige hofter, høre din sygehistorie om hoften, undersøge dig grundigt og sørge for, at de nødvendige undersøgelser bliver udført.

Når alt er redegjort, kan overlægen i samråd med dig træffe afgørelse, om du er kandidat til at få udskiftet din hofte på grund af slidgigt.

Du vil blive grundigt vejledt om forholdsregler i forbindelse med operationen, om risici, fordele, eventuelle ulemper og om din indlæggelse. En kunstig hofte indsættes primært for at reducere eller fjerne de smerter, du har på grund af slidgigt i hoften. Som en ekstra gevinst kan en kunstig hofte forbedre din bevægelighed og tillige oprette en eventuel benlængdeforkortning inden operationen. Der vil ske bedring i din tilstand til op imod et år efter operationen.

Operationen foregår på vores operationsstue, der er specielt designet til operation af kunstige hofteled. Du vil få en rygbedøvelse som standard. Det er en god, skånsom og effektiv måde at bedøve dig på. Du får også lidt medicin til at slappe af på, og der er musik på stuen. Du kan under hele forløbet tale med personalet på operationsstuen.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.