Nyt knæ

Knæene bliver igennem et helt liv udsat for en enorm belastning og slid. Dette kan for nogle resultere i slidgigt eller leddegigt i knæet, som forhindrer dem i at leve et aktivt og begivenhedsrigt liv. Lidelserne er for mange forbundet med daglige smerter, hvilket går ud over den generelle livskvalitet. For at forbedre livskvaliteten for patienter med slid- eller leddegigt kan et nyt knæ være løsningen.

Årsag

Som følge af for eksempel slidgigt eller leddegigt kan knæets ledbrusk blive nedslidt. Ødelæggelserne kan være så omfattende, at det er nødvendigt med en operation, hvor der indopereres et nyt knæ.

Symptomer

Følgende symptomer er vigtige at være opmærksomme på, da de kan være et tegn på, at brusken i knæet er slidt ned:

  • Smerte i knæet ved aktivitet
  • I nogle tilfælde smerter i hvilende tilstand
  • Nedsat bevægelighed
  • Eventuel fejlstilling i knæleddet
  • Nedsat funktions- og gangniveau

Knæproteser

Hvis du skal have et nyt knæ, findes der mange typer af proteser med forskellig form, stabilitet og materiale. Som regel er knæproteserne lavet af metal og plastik. Proteserne kan fæstnes til knoglen med knoglecement. Andre proteser til knæet fæstnes til knoglen med en ru overflade, som knoglen kan vokse fast til (ucementeret knæprotese).

Hvis det kun er en lille del af knæleddet, der er slidt, kan man vælge at indsætte en delprotese. Hvis alle ledfladerne i knæet er slidte, indsætter man en helprotese. Denne type protese forudsætter, at sideledbåndene er intakte. Er det ikke tilfældet, kan en hængslet knæprotese være nødvendig.

Behandling

Inden du får en kunstig knæprotese, kommer du til en forundersøgelse med en af Gildhøjs specialister. Her vil dit knæ blive undersøgt, og specialisten vil sammen med dig finde den bedste løsning. Operationen, hvor knæprotesen indsættes, kaldes også for knæalloplastik.

Ved operationen rettes først en eventuel fejlstilling af knæet ved hjælp af en kontrolleret løsning af ledbånd og andre stabiliserende strukturer på knæets inder- eller yderside, afhængig af om patienten er hjulbenet eller kalveknæet. Herefter afskæres ledfladerne. Det bageste korsbånd kan oftest bevares. Efter grundig rensning af ledfladerne fastgøres underbenskomponenten og knæskallen med knoglecement, mens lårbenskomponenten oftest kan indsættes uden. Det er også muligt at indsætte underbenskomponenten uden knoglecement.

Patientvejledning

Du kan finde vores patientvejledning til kunstigt knæled her Pdf, 140.3 kB..

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.