Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information

Mandag den 27. april træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft. Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke tid og sted for testen på www.Coronaprover.dkeksternt link


Abdominalplastik

Abdominalplastik

Efter en graviditet kan maveskindet blive slapt, fordi huden og bugmusklerne har mistet noget af spændstigheden. Derudover kan – både mænd og kvinder – opleve, at maveskindet bliver slapt i forbindelse med et kraftigt vægttab. Her kan vi, via abdominalplastik, fjerne den overskydende hud på hele maven, både over og under navlen, samt evt. foretage en opstramning af bugvæggen for igen at opnå en flot mave med opstrammet hud.

Ved første konsultation på Gildhøj Privathospital vil du blive undersøgt og få rådgivning samt vejledning med hensyn til operation og efterforløbet af en speciallæge i plastikkirurgi.

Der vil blive taget foto og du kan tidligst blive opereret en uge efter den første konsultation, da du skal have tid til at tænke tingene godt igennem, inden du beslutter dig for at få operationen.

Når du har besluttet dig, planlægges det videre forløb individuelt.

Hos nogle patienter er det nødvendigt at kombinere en abdominalplastik med liposuction (fedtsugning) for at opnå det bedst mulige resultat. Dette kan i enkelte tilfælde gøres samtidigt med abdominoplastikken, men i nogle tilfælde må det gøres som en selvstændig operation på et senere tidspunkt.

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt før din operation. Vi anbefaler derfor, at du læser denne tekst eller udleverede pjece grundigt igennem, inden du møder på hospitalet.

Vigtigt at vide før din operation

Operationen bliver aflyst og udsat på ubestemt tid hvis;

  • Fastereglerne ikke er overholdt.
  • Du har sår, rifter, insektbid eller bumser i operationsområdet.
  • Du føler dig forkølet, har feber eller er i penicillin behandling.

Hvis du er i tvivl, så ring på 43 43 92 92.

Fasteregler:

  • Mad: Før operationen skal du FASTE og du må derfor intet spise, ikke indtage mælkeprodukter, alkohol, juice eller anden saft med frugtkød de sidste 6 timer før, at du skal møde på hospitalet.
  • Drikke: Vi anbefaler at du drikker vand eller saft uden frugtkød og kun dette, indtil 2 timer før dit mødetidspunkt.

Du er velkommen til at børste tænder om morgenen, tygge tyggegummi og der er ingen restriktioner vedrørende rygning før bedøvelse.

Beskrivelse af operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse og tager ca. 2 timer. Du vil blive informeret om arrets placering, fra hoftekam til hoftekam over skambenet samt rundt om navlen. Arret bliver typisk lagt så langt nede, at det kan skjules i bikinien eller trusserne. Der kan dog i særlige tilfælde være behov for et lodret ar, men dette diskuteres også ved konsultationen. Under operationen kontrolleres det, om de to store lodrette bugmuskler er gledet fra hinanden. Dette ses efter graviditet eller efter vægtøgning/vægttab. Er musklerne gået fra hinanden, kan man trække dem sammen og stramme bugvæggen op, hvorefter huden trækkes, ned og det overskydende hud og fedt kan fjernes. Der laves et nyt hul til navlen, således at den sidder svarende til dens naturlige placering. Der anlægges 1-2 sugedræn, således at evt. blod og vævsvæske kan fjernes, og der anlægges en komprimerende bandage. Drænet kan typisk fjernes næste morgen.

Du skal så vidt muligt være sengeliggende det første døgn med hoved- og fodende let hævet og typisk med en pude under knæene, så såret på maven/bugvæggen aflastes.

Efterforløb

Udskrivelse

Du udskrives den efterfølgende morgen mellem klokken 9-10.

Behandling af smerter

Der vil være hævelse/ømhed/spænding og misfarvning i det opererede område, hvilket er naturligt. Dette vil fortage sig i løbet af en måneds tid.

For at reducere smerterne og irritationen anbefaler vi, at du følger hospitalets plan for smertebehandling, som du vil blive velinformeret om inden udskrivelse.

Sårheling

Der er plaster, evt. gaze over operationssåret. Du bliver inden udskrivelsen instrueret i, hvornår du skal skifte plastrene. For at opnå pæne ar anbefales det at bruge plaster i 3 måneder.

Dræn: I det første døgn kan der forekomme sivning i dræn. Disse seponeres ofte på udskrivelsesdagen, men det kan være nødvendigt at bibeholde drænene, hvis der fortsat er sivning i yderligere et par døgn, hvorefter du får dem fjernet her.

Du må tage den komprimerende bandage af og gå i brusebad efter 1 døgn, med mindre du fortsat har et dræn.

Suturer omkring navlen skal fjernes efter ca. 2 uger.

Du bør tillige undgå sollys/solarie direkte på arret det første år.

Kompressionsbandage

Ved udskrivelsen får du en komprimerende bandage på, som du skal anvende dag og nat i 6 uger. Dog må du tage dem af ved bad og ved vask.

Genoptræning

Som oftest har man behov for at tage den med ro den første uges tid, dog er det vigtigt at være oppe og bevæge sig.. Forsigtig træning kan påbegyndes efter 6 uger, men først efter 8 uger kan man træne i fuldt omfang.

Kontrol

Du får en tid til fjernelse af suturer ca. 14 dage efter operationen og til en kontrol 3-6 måneder efter operationen.

Du får ved udskrivelsen udleveret kirurgens telefonnummer som du kan kontakte ved behov.

Sygemelding

Du kan genoptage dit arbejde efter 2-4 uger, afhængig af hvilken type arbejde, du har

Transport

Du skal selv sørge for transport til og fra hospitalet.

Komplikationer

Ved enhver operation er der altid en risiko for komplikationer, om end den er meget lille. Risikoen er afhængig af din alder og øvrige almene sundhedstilstand.

Nedenstående mulige komplikationer, skal du være opmærksom på kan forekomme, selv om vi gør alt for at undgå dem.

Væskeansamling

Der kan efter operationen forekomme væskeansamling under huden (4-5%), hvilket oftest vil give anledning til tryksymptomer. Disse kan afhjælpes med udtømning, og aftager gradvis over de næste par måneder.

Påvirkning af følesans

I forbindelse med operationen kan det ikke undgås, at der sker en overskæring af nerver, medførende nedsat eller ændret følesans i huden. Følelsen bliver ofte normal igen, men det kan godt vare op til et år.

Betændelse

Det er vigtigt at holde øje med, om operationssåret heler, som det skal. Du skal være opmærksom på følgende tegn på betændelse/infektion:

  • Rødme
  • Varme
  • Tiltagende smerter
  • Hævelse
  • Evt. feber

Har du mistanke om at der er betændelse, bedes du kontakte os. Hvis du har brug for hjælp uden for hospitalets åbningstid, så kontakt egen læge eller vagtlæge, medmindre du har aftalt andet med din kirurg. Hvis du bliver sat i behandling med antibiotika via egen læge eller vagtlæge pga. mistanke om infektion, må du meget gerne informere os om det, da vi registrerer alle komplikationer for at holde øje med kvaliteten af vores behandling.

Overfladisk betændelse

Særligt i den første tid efter operationen er der risiko for betændelse i såret. Den overfladiske infektion kan som regel behandles med omhyggelig sårpleje.

Dyb betændelse

Der er endvidere en lille risiko for en dyb betændelse i selve operationsområdet. Dette fremkommer hos under 0,1% af patienterne, men det er en alvorlig komplikation som kan kræve ny operation og langvarig behandling med antibiotika.

Patientvejledning

Du kan hente patientvejledningen ved at klikke herPDF.

Før/efter billeder

Herunder ses et par før- efter billeder med alm. abdominalplastik. Har du brug for et mindre indgreb, kan du læse mere under mini-abdominalplastik. Nogle indgreb kræver også en fedtsugning.

Almindelig abdominalplastik med korrektion af rectusdiastase (slap bugvæg).

Almindelig abdominalplastik inkl. fedtsugning og korrektion af rectus diastase (slap bugvæg).

Almindelig abdominalplastik med korrektion af rectus diastase (slag bugvæg).

Du vil blive behandlet af følgende plastikkirurg:

Waseem Ghulam

Speciallæge i plastikkirurgi

   

CV

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.