Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information

Mandag den 27. april træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft. Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke tid og sted for testen på www.Coronaprover.dkeksternt link


Mini-abdominalplastik

Mini-abdominalplastik

Mini-abdominalplastik er et mindre ingreb, som kan udføres ved lokalbedøvelse, og hvor kun det ekstra maveskind fra navlen og ned fjernes. Vores kirurg vil ved første konsultation vurdere, hvorvidt indgrebet skal udføres ved abdominalplastik eller om det kan ordnes med mini-abdominalplastik.

Mange kvinder er generet af et lille hudoverskud på den nederste del af maven. Dette ses typisk efter graviditeter eller mindre vægttab. Her kan en denne type operation være den rigtige løsning.

Ved denne operation korrigeres kun den løse hud under navleniveau, det vil sige at eventuel løs hud over navlen ikke behandles med denne metode. Desuden blotlægges kun den nedre del af mavemuskulaturen, så der kan heller ikke foretages en rigtig opstramning af mavemusklerne som ved en stor abdominalplastik.

En mini-abdominalplastik er således særligt velegnet til kvinder, der efter graviditet har fået et lille hudoverskud på den nederste del af maven, som generer ved at hænge lidt ud over bukse- eller trusse-kanten.

Før operationen

Det er vigtigt at du er godt forberedt før din operation. Vi anbefaler derfor, at du læser denne tekst eller udleverede pjece grundigt, inden du møder på hospitalet.

Vigtigt at vide før din operation:

Operationen bliver aflyst og udsat på ubestemt tid hvis;

  • Fastereglerne ikke er overholdt.
  • Du har sår, rifter, insektbid eller bumser i operationsområdet.
  • Du føler dig forkølet, har feber eller er i penicillin behandling.

Hvis du er i tvivl, så ring på 43 43 92 92.

Fasteregler:

  • Mad: Før operationen skal du FASTE og du må derfor intet spise, ikke indtage mælkeprodukter, alkohol, juice eller anden saft med frugtkød de sidste 6 timer før, at du skal møde på hospitalet.
  • Drikke: Vi anbefaler at du drikker vand eller saft uden frugtkød og kun dette, indtil 2 timer før dit mødetidspunkt.

Du er velkommen til at børste tænder om morgenen, tygge tyggegummi og der er ingen restriktioner vedrørende rygning før bedøvelse.

Beskrivelse af operationen

Snittet lægges langt nede på maven (bikinisnit) og huden løsnes op til navleniveau. Herefter kan huden på den nederste del af maven strammes op. Operationen kan kombineres med en mindre fedtsugning, men det er anbefalelsesværdigt at et eventuelt vægttab gennemføres ved kostomlægning og motion inden en eventuel maveplastik.

Operationen efterlader et ar, som kan skjules under almindelige trusser.

Operationen foregår i fuld bedøvelse.

Efterforløb

Udskrivelse

Du udskrives samme aften.

Behandling af smerter

Der vil være hævelse/ømhed/spænding og misfarvning i det opererede område, hvilket er naturligt. Dette vil fortage sig i løbet af en måneds tid.

For at reducere smerterne og irritationen anbefaler vi, at du følger hospitalets plan for smertebehandling, som du vil blive velinformeret om inden udskrivelse.

Sårheling

Der er plaster, evt. gaze over operationssåret. Du bliver inden udskrivelsen instrueret i, hvornår du skal skifte plastrene. For at opnå pæne ar anbefales det at bruge plaster i 3 måneder.

Du må tage den komprimerende bandage af og gå i brusebad efter 1 døgn, med mindre du fortsat har et dræn.

Suturer omkring navlen skal fjernes efter ca. 2 uger.

Du bør tillige undgå sollys/solarie direkte på arret det første år.

Kompressionsbandage

Ved udskrivelsen får du et mavebælte på, som du skal anvende dag og nat i 3 uger. Dog må du tage det af ved bad og ved vask.

Genoptræning

Som oftest har man behov for at tage den med ro den første uges tid, dog er det vigtigt at være oppe og bevæge sig. Forsigtig træning kan påbegyndes efter 6 uger, men først efter 8 uger kan man træne i fuldt omfang.

Kontrol

Du får en tid til fjernelse af suturer ca. 14 dage efter operationen og til en kontrol 3-6 måneder efter operationen.

Du får ved udskrivelsen udleveret kirurgens telefonnummer som du kan kontakte ved behov.

Sygemelding

Du kan genoptage dit arbejde efter 2-4 uger, afhængig af hvilken type arbejde, du har

Transport

Du skal selv sørge for transport til og fra hospitalet.

Komplikationer

Ved enhver operation er der altid en risiko for komplikationer, om end den er meget lille. Risikoen er afhængig af din alder og øvrige almene sundhedstilstand.

Nedenstående mulige komplikationer, skal du være opmærksom på kan forekomme, selv om vi gør alt for at undgå dem.

Væskeansamling

Der kan efter operationen forekomme væskeansamling under huden (4-5%), hvilket oftest vil give anledning til tryksymptomer. Disse kan afhjælpes med udtømning, og aftager gradvis over de næste par måneder.

Påvirkning af følesans

I forbindelse med operationen kan det ikke undgås, at der sker en overskæring af nerver, medførende nedsat eller ændret følesans i huden. Følelsen bliver ofte normal igen, men det kan godt vare op til et år.

Betændelse

Det er vigtigt at holde øje med, om operationssåret heler, som det skal. Du skal være opmærksom på følgende tegn på betændelse/infektion:

  • Rødme
  • Varme
  • Tiltagende smerter
  • Hævelse
  • Evt. feber

Har du mistanke om at der er betændelse, bedes du kontakte os. Hvis du har brug for hjælp uden for hospitalets åbningstid, så kontakt egen læge eller vagtlæge, medmindre du har aftalt andet med din kirurg. Hvis du bliver sat i behandling med antibiotika via egen læge eller vagtlæge pga. mistanke om infektion, må du meget gerne informere os om det, da vi registrerer alle komplikationer for at holde øje med kvaliteten af vores behandling.

Overfladisk betændelse

Særligt i den første tid efter operationen er der risiko for betændelse i såret. Den overfladiske infektion kan som regel behandles med omhyggelig sårpleje.

Dyb betændelse

Der er endvidere en lille risiko for en dyb betændelse i selve operationsområdet. Dette fremkommer hos under 0,1% af patienterne, men det er en alvorlig komplikation som kan kræve ny operation og langvarig behandling med antibiotika.

Patientvejledning

Download vores patientvejledning til mini-abdominalplastik herPDF.

Du kan bestille tid til denne operation via kontaktformularen nedenfor.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.