Kvalitet & resultat

Kvalitet er en parameter, der kan måles på mange måder. Det vigtigste for os er, at vores patienter og vores personale føler, at Gildhøj Privathospital er blandt de hospitaler, hvor det er bedst at være. Hospitaler i Danmark måles og vurderes i dag af fire offentlige instanser: Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Arbejdstilsynet og Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP). Yderligere akkrediteres vi efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM).

Patienttilfredshed

Sundhedsstyrelsen, Fødevarestyrelsen og Arbejdstilsynet

Kvalitetsrapport

DDKM

Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) sætter fokus på patienternes oplevelser, og er samtidig et redskab til udvikling af kvalitet. På Gildhøj Privathospital benytter vi LUP-resultaterne som et værktøj til at forbedre kvaliteten af vores arbejde.

Den nye LUP-rapport fra 2021 viser, at Gildhøj Privathospital igen rangerer højt, når patienterne vurderer deres patientoplevelse. Hele 86 % af vores indlagte patienter har bidraget til undersøgelsen, som viste, at vi på 32 ud af 33 parametre rangerer højere end landsgennemsnittet. Du kan læse hele den seneste LUP-rapport for 2021 længere nede på siden.

Din mening som patient er altid vigtig for os

Har du været til en konsultation, undersøgelse eller operation, og har du lyst til at fortælle os om din oplevelse, hører vi gerne fra dig.
Vi er interesserede i at høre om alle slags oplevelser - både de gode og de dårlige.

Du er derfor mere end velkommen til at skrive eller ringe til vores kvalitetschef, Marianne Lauritzen på ml@gildhoj.dk eller kontakte os på tlf. 4343 9292 og fortælle os om dine oplevelser.

www.dpsd.dk Eksternt link, åbner i nyt vindue. kan du indberette utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, som hjælper os, og vores øvrige kolleger i sundhedsvæsenet, til at blive bedre.

Du kan desuden læse nærmere om klagemuligheder på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside Eksternt link.. Her finder du vejledning og klageskema.

Du kan læse mere om patienttilfredsheden i vores seneste rapport:

Gildhøj: Rapport - Planlagt ambulante patienters oplevelser Pdf, 2.5 MB. (2018)

Gildhøj: Rapport - Planlagt indlagte patienters oplevelser Pdf, 1.7 MB. (2018)

Gildhøj: Rapport - Planlagt ambulante patienters oplevelser Pdf, 2 MB. (2020)

Gildhøj: Rapport - Planlagt ambulante og indlagte patienters oplevelser (2021) Pdf, 323.1 kB.


Nedenstående grafer viser resultater fra GHPs egen patienttilfredshedsundersøgelse:

Under denne fane finder du links, til de forskellige tilsynsrapporter der er foretaget på Gildhøj Privathospital.

Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens tilsynsrapport for reumatologi kan ses her, Pdf, 238 kB. imens tilsynsrapporten for ortopædkirurgi kan læses her Pdf, 238.1 kB..

Fødevarestyrelsen

Fødevarestyrelsens rapport kan ses ved at klikke her Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Arbejdstilsynet

Arbejdstilsynets rapport kan ses ved at klikke her Eksternt link..

På Gildhøj Privathospital udarbejder vi årligt en kvalitetsrapport, som et led i vores kvalitetsarbejde i hele GHP koncernen.

Du kan se kvalitetsrapporterne herunder:

Dokumenteret kvalitet

På Gildhøj Privathospital tilbyder vi behandling, hvor vores høje kvalitet er dokumenteret. Du kan se alle rapporter nederst på denne side.

Gildhøj Privathospital var blandt de første privathospitaler i Danmark, der blev akkrediteret efter Den Danske Kvalitetsmodel – DDKM.
Arbejdet med DDKM er en kontinuerlig proces, som sikrer, at alle hospitalets medarbejdere arbejder med samme høje kvalitet og service i hele organisationen. Akkrediteringen betyder, at vi lever op til det nationale niveau for kvalitet på områder, der er omfattet af DDKM.
Hvert 3. år skal alle hospitaler i Danmark akkrediteres.

Vi har været gennem processen fire gange, og vi er stolte af, at vi flere gange er blevet vurderet til højeste status, som hedder "AKKREDITERET".

Besøgene har været konstruktive og lærende for os, og surveyteamets sammenfattende konklusion lød således:

Gildhøj Privathospital

  • En velorganiseret ledelse, som også var ansvarlig for klinikkens kvalitetssikring og kvalitetsudvikling
  • Et formaliseret og velfungerende samarbejde mellem ledelsen og de øvrige ansatte
  • En personalegruppe med højt fagligt beredskab og højt niveau med hensyn til den sundhedsfaglige kvalitet og patientsikkerheden
  • Surveyteamet mødte en professionel medarbejderstab, der med stolthed, glæde og imødekommenhed deltog som en aktiv del af surveyet.
  • Patienterne blev mødt med venlighed og respekt, i gode og sikre omgivelser.

Akkrediteringsnævnets afgørelse af Gildhøj Privathospital kan læses her:

Akkreditering af Gildhøj, marts 2017 Eksternt link, åbner i nyt vindue.

Akkreditering af Gildhøj, januar 2021 Pdf, 584.9 kB.


Den Danske Kvalitetsmodel er et kvalitetssystem for sundhedsvæsnet i Danmark. Hvis du har lyst til at læse mere om det danske kvalitetssystem, kan du klikke her Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.