Kvalitet gennem specialisering

Nyheder

Nyheder fra GHP Gildhøj Privathospital

Senaste nytt från GHP Specialty Care

 Bokslutskommuniké 2018 2019-02-20 GHP:s bästa kvartal hittills ◼ Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa hittills ◼ God omsättningstillväxt i samtliga segment ger en organisk tillväxt på 14,6 procent ◼ Hög aktivitet inom International ger positiv resultatutveckling och skapar nya affärsmöjligheter ◼ EBITDA för helåret på 84 Msek är GHP:s högsta nivå hittills ◼ Styrelsen föreslår en utdelning på 30 öre per aktie Läs mer
 Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling 2018-10-25 Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis Läs mer
 Vad är GHP Vårdsamverkan? 2018-10-15 GHP Vårdsamverkan är GHP:s unika samarbete med försäkringsbolag där GHP tar ett helhetsansvar för en hel populations goda hälsa och kostnaderna för att uppnå den. Genom att fokusera på helheten kan en högre kvalitet, service och kostnadseffektivitet uppnås. Läs mer

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.