Bæredygtighed

Bæredygtighed på Gildhøj

Den samlede klima- og miljømæssige belastning fra sundhedsvæsnet i Danmark estimeres til at udgøre 6 % af hele landets Co2- udledning. Ifølge Verdenssundhedsorganisationen WHO udgør netop klimaforandringer den største sundhedstrussel i dette århundrede. Som en væsentlig aktør i sundhedsvæsnet føler vi et naturligt medansvar for at bekæmpe sundhedstruslen forsaget af klimaforandringerne. På Gildhøj er vi eksperter i bevægelse og vi ønsker ligeledes at sætte bevægelse i den grønne omstilling - ikke kun på Gildhøj - men på vegne af hele sundhedsvæsnet. Derfor har vi i løbet af de sidste 2-3 år iværksat en række initiativer og samarbejdsaftaler - og der er flere på vej.

Vi har på Gildhøj en bæredygtighedspolitik der stemmer overens med FN's verdensmål. Inden for bæredygtighedsområdet, har vi udvalgt verdensmål nummer 12 - Ansvarligt forbrug og produktion samt nummer 13 - Klimaindsats. Du kan få mere viden om vores øvrige udvalgte verdensmål her. Verdensmålene danner rammen for vores 6 specifikke fokusområder: Indkøb og forbrug, energi, transport, fødevarer, adfærd og affald. Her optimerer vi løbende vores bæredygtighedsinitiativer gennem påvirkning og dialog med vores leverandører.

Et bæredygtigt udvalg

På Gildhøj har vi et bæredygtighedsudvalg, der skal sikre, at ovenstående fokusområder bliver prioriteret og bæredygtige initiativer bliver udviklet og implementeret. Dette sker via mindst fire årlige møder i det bæredygtige udvalg, samt et månedligt indslag på vores stormøder. Det bæredygtige udvalg består af grønne ildsjæle, der repræsenterer forskellige faggrupper på Gildhøj.

En økologisk indkøbspolitik

På Gildhøj Privathospital har vi omlagt vores indkøbspolitik, så den så vidt mulig er økologisk og bæredygtig. Vi har en 100 % økologisk morgenmads- og frokostordning til vores patienter, og vi har valgt udelukkende at servere kød fra fisk og fjerkræ. Dette har vi valgt for at mindske Co2-udledning forbundet med produktion af oksekød, svinekød og lammekød. Vores mad- og frugtleverandører er lokale virksomheder, som vi ønsker at støtte.

I 2023 er planen, at Gildhøj udelukkende serverer vegetarisk patientmad.

Vi har netop indgået en ny aftale med vores taxaleverandør om en el-bilsaftale. Aftalen går ud på, at der som udgangspunkt, og helt automatisk, kommer en el-bil hver gang vi bestiller en taxa. Vi er desuden i gang med at få etableret elinstallation til opsætning af ladestandere til patienternes el-biler.

Samarbejde om nedbringelse af vores Co2-udslip

Vi har besluttet at kompensere for vores Co2-udslip ved at støtte Climaider Eksternt link, åbner i nyt vindue., der er en klimaorganisation, som støtter klimaprojekter i udviklingslande. Gildhøj har sparet mere end 387 ton Co2, der ellers ville have belastet klimaet. Vi sender desuden medicinsk udstyr, som kan genbruges til udviklingslande. Dette sker via et samarbejde med Global Medical Aid Eksternt link, åbner i nyt vindue.. For nyligt har vi også sendt ekstra udstyr til ofrene for krigen i Ukraine.

De færreste tænker over, at vores onlineforbrug også bidrager negativt til klimaet. Internettets udledning af Co2 svarer til verdens samlede forurening fra flytrafik. Dette skyldes bl.a. at de servere, som hoster vores hjemmesider bruger store mængder strøm, der genererer overskudsvarme, som sendes ud i atmosfæren. Derudover skal der tillægges de besøgende på hjemmesidens strømforbrug. På Gildhøj har vi valgt at gøre vores hjemmeside Co2 neutral ved at støtte ingenco2.dk Eksternt link, åbner i nyt vindue.. På den måde kan man besøge vores hjemmeside med god og grøn samvittighed.

For første gang i Gildhøjs historie har medarbejderne fået bæredygtige julegaver. Der blev i det forgangne år købt gaver hos et firma, der planter træer i Danmark for hver julegave Gildhøj giver til medarbejderne.

Vi har desuden haft et øget fokus på online konsultationer, der skal spare transporttid og Co2-udslip for patienternes transport. For at skabe et optimalt lydmiljø for onlinekonsultationerne, har vi indkøbt bæredygtige lydisolerende akustikmåtter til de pågældende konsultationslokaler. Akustikmåtterne er lavet af ålegræs, der kan lagre mere Co2 end der bruges ved produktionen. Vores støjdæmpende akustikmåtter kommer fra det danske firma sould Eksternt link, åbner i nyt vindue..

Vores prioriterede mål for bæredygtighed

  • Den grønne patientrejse skal tydeliggøres, så patienterne møder synlige bæredygtige tiltag - også digitalt
  • Gildhøj vil være Co2 neutralt i 2022 via nedbringelse af Co2-udledning (scope 1 og 2) samt via klimakompensation
  • 100 % økologisk hospital (Vi foretager allerede økologiske indkøb og serverer økologisk morgenmad samt frokost for vores patienter)
  • Sund og økologisk patientmad – udelukkende kød fra fisk og fjerkræ fra 2022 (allerede etableret)
  • Vegetarisk hospital fra 2023
  • Øget fokus på plastiksortering
  • Etablering af flere samarbejdsaftaler med leverandører med henblik på genbrug og cirkulære løsninger
  • Supplier Code of Conduct – (en beskrivelse af vores samarbejdspartneres arbejde med bæredygtighed og CSR-arbejde)


Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.