Kvalitet gennem specialisering

NYHED

GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet

Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten.

Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten.

GHP Ortho Center Stockholm bedriver idag sin dagkirurgi på Löwenströmska Sjukhuset i Upplands Väsby. Expansionen ger Ortho Center en utökad kapacitet och förbättrad effektivitet samtidigt som vi tillgodoser våra patienters önskan om mer centralt belägna lokaler. De nya lokalerna kommer att uppgraderas för att möta GHP:s kvalitetskrav och planeras stå färdiga för invigning i januari 2019.

”Vi har sedan länge identifierat ett behov av att komplettera vår verksamhet på Löwenströmska Sjukhuset med en centralt belägen ortopedisk enhet. De nya lokalerna i Storängsbotten ger oss möjlighet att samla vår dagkirurgiska verksamhet för att bättre kunna möta våra kunders behov. Sammantaget kan vi nu erbjuda både slutenvård med fokus på höft- och knäproteser på Löwenströmska Sjukhuset, samt dagkirurgisk mottagning och operationer i den nya kliniken i Storängsbotten”, säger Magnus Ödquist, VD GHP Ortho Center Stockholm.

Expansionen genomförs utan större investeringar från GHP och förväntas inte ha en väsentlig påverkan på GHP:s resultat för 2018.

Göteborg, 17 september 2018
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, VD, Tel: 0708-55 37 07
Magnus Ödquist, VD GHP Ortho Center Stockholm, Tel: 0733-53 65 38

GHP Specialty Care AB (publ) | Orgnr. 556757-1103
Södra Hamngatan 45 | 411 06 Göteborg | Sweden
Tel 031-712 53 00 | Fax 031-313 13 21 | www.ghp.se

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.