Kvalitet gennem specialisering

NYHED

​Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP

GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister.

GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister.

Dag Andersson har en lång och gedigen erfarenhet från medtech och life science, närmast från rollen som VD för Diaverum AB under åren 2008-2018, och innan dess ledande roller i Mölnlycke Health Care AB under åren 1993-2007. Dag Andersson har dessutom erfarenhet av styrelsearbete inom medtech och life science och är styrelsemedlem i Nolato AB (publ), Terveystalo OY (publ) samt styrelseordförande i Diaverum Mellanöstern. Dag Andersson är född 1961 och har en MBA från INSEAD samt en BA (Hons) i Business and Commerce från Handelshögskolan i Stockholm. Dag Andersson är oberoende i förhållande till bolaget och dess större aktieägare.

GHP:s valberedning består av Thomas Eriksson (ordförande), företräder Metroland BVBA, Carl Palmstierna, företräder Johan Wachtmeister inkl. bolag, Erik Hjalmarsson, företräder Grenspecialisten förvaltning AB, samt Carsten Browall i egenskap av styrelseordförande i GHP Specialty Care AB.

Göteborg 14 mars 2019
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Carsten Browall, Styrelseordförande, Tel: 070-255 65 32

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden,

genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Denna pressrelease har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.