Kvalitet gennem specialisering

NYHED

GHP publicerar årsredovisning för 2018

Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se.

Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se.

Göteborg 28 mars 2019

GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:

Philip Delborn, Finansdirektör, Tel: 0702-12 52 64

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden,

genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare och medicinsk personal blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Informationen är sådan som GHP Specialty Care AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 28 mars 2019 klockan 13:00.

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.