Kvalitet gennem specialisering

Meningsfulde meniskoperationer

Udgivet d. 3. april 2017

Meniskoperationen får kritik, og der sættes spørgsmålstegn ved, om operationerne overhovedet er nødvendige. Studier påpeger nemlig effekt ved genoptræning af skader i knæet, og nogle fagpersoner mener, at den ikke kirurgiske proces er både billigere og ufarlig. Men har kritikken hold i sig? Og hvornår er den ene behandling bedre end den anden?

 

Gildhøj Privathospitals speciallæge, Marianne Backer, blev, sammen med 15 andre fagpersoner, udvalgt af Sundhedsstyrelsen til at udarbejde nationale kliniske retningslinjer for behandling af meniskskader. Her blev undersøgelser og artikler analyseret for at afklare, om patienter kan have lige så stor gavn af træning som af en operation.

Marianne fortæller om anskuelserne og anerkender, at den omtalte knæoperation ikke nødvendigvis altid er den bedste løsning:

»En af de vigtigste konklusioner er, at nogle patienter skal opereres, mens andre ikke skal. Hvis patienten kan, må man se tiden an, og lade der gå et par måneder med træning, før man tager en faglig beslutning«, siger Marianne.

Hvilket forløb patienten skal igennem bygger på den enkelte persons situation og lægens undersøgelser. Nogle patienter ønsker hurtigt at blive raske og komme tilbage til hverdagen, hvor det for andre giver mere mening at vente og starte med træning.

»Patienten skal være motiveret til at gennemgå dét behandlingsforløb, der er bedst for ham. Nogle kan leve med den begrænsning, knæskaden giver dem og kan undgå operation, mens det for andre er forbundet med stor livskvalitet at kunne være fysisk aktiv hurtigst mulig, og derfor ønsker operativ behandling«, fortæller Marianne.

Samtidig konstaterer hun, at personer med hårdere fysisk arbejde sjældent kan komme sig med træning alene, og vil kunne komme til at skade knæet yderligere, hvis knæet fortsat er belastet. Det er derfor essentielt at overveje om en operation vil kunne bringe patienten hurtigere, og mere sikkert, tilbage til sit arbejde.

»Det gælder for patienter generelt, at det ikke nødvendigvis er ufarligt for knæet at vælge operation fra. Hvis patienten fortsat belaster den ødelagte menisk, kan der senere komme skader på brusken og skaden på menisken kan blive værre. Er man ikke kommet sig efter 3-6 måneders træning, kan det være en god idé at overveje operation«, konkluderer Marianne.

Afsluttende peger hun på fejl ved de studier, der har dannet grundlag for kritikken af meniskoperationerne. Hun vurderer, at undersøgelserne er baseret på nogle parametre, der ikke dur:

»Mange af de stillede spørgsmål er stærkt kritiseret, da svarene kan ændre sig alt efter, hvor man er i forløbet. Sundhedsstyrelsens konklusion blev derfor, at der ikke er fundet belæg for at operation af meniskskader ikke fortsat kan være indiceret. Alt afhængig af situationen kan man vente og se, om der er faldet ro over knæet ved aflastnning og træning - og på den måde undgå operation.«

Marianne fastslår dog afrundende at det bestemt ikke er altid, at operation kan undgås.

Læs mere om den nye national klinisk retningslinje for meniskskader lige her.


 

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.