Overlæge i Muskuloskeletal Radiologi søges

Udgivet d. 14. december 2017

Overlæge i Muskuloskeletal Radiologi søges til Billeddiagnostisk Afdeling Gildhøj Privathospital.

En overlægestilling i Muskulosketal Radiologi (MR-skanninger og røntenundersøgelser)

Billeddiagnostisk Afdeling, Gildhøj Privathospital, ønskes besat snarest muligt.

Funktion

Overlægens hovedfunktion vil være at beskrive MR-skanninger og røntgenundersøgelser inden for det muskuloskeletale område, som er hospitalets speciale. Dette indebærer undersøgelser af ekstremiteter og ryg samt MR-artrografier.

Gildhøj Privathospital er et privathospital specialiseret indenfor ortopædkirurgi (inkluderende hånd- og fodkirurgi), neurokirurgi/rygkirurgi, reumatologi og neurologi. Hospitalet har 4 operationsrum, en sengeafdeling med 21 sengepladser, heraf 5 tilhørende vores opvågning, et ambulatorium, en billeddiagnostisk afdeling og fysioterapi. Idrætsmedicin er et vigtigt område på hospitalet med servicering af f.eks. Team Danmark og sportsklubber.

Billeddiagnostisk Afdeling råder over 2 MR-skannere (Siemens 1,5 Tesla), en ultralyd-skanner, et røntgenrum. Afdelingen benytter Sectra-PACS. På nuværende tidspunkt, består det billeddiagnostiske team af 2 overlæger, 2 radiografer og 7 eksterne konsulenter (5 speciallæger i radiologi og 2 radiografer).

Kompetencer

Ansøger til overlægestillingen skal være speciallæge i diagnostisk radiologi og have dokumenteret interesse og erfaring med muskuloskeletal radiologi.

Reference

Stillingen refererer til lægelig chef for billediagnostisk afdeling.

Arbejdstilrettelæggelse

Vi tilbyder en fleksibel arbejdstilrettelæggelse med mulighed for hjemmearbejdsdage.

Stillingen er vagtfri.

Ansøgningsfrist: 14. januar 2018.

Ansøgningen skal vedlægges speciallægeautorisation og CV og sendes til hospitalschef Ingrid Grønbæk på ig@gildhoj.dk

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen eller besøg i klinikken kan du kontakte den lægelig chef for billediagnostisk afdeling, overlæge Michel Court-Payen på telefon 4082 3636/e-mail: mcp@dadlnet.dk.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.