Mød vores nye hudlæge, Michael Heidenheim

Udgivet d. 6. maj 2020

Den 1. juni åbner vi en dermatologisk afdeling, som vil behandle patienter med alment forekommende hudsygdomme. Til at varetage denne opgave har vi ansat hudlæge, Michael Heidenheim, tidligere overlæge på dermatologisk afdeling på Roskilde Hospital.
Michael har en bred medicinsk referenceramme og er som klinisk lektor medforfatter til universitets lærebog i dermatologi.
Derudover varetager Michael tillidshvervet som sagkyndig for Styrelsen for Patientsikkerhed og Patienterstatningen.
I forbindelse med vores nye speciale har vi sat Michael i stævne, og stillet ham en række spørgsmål, som du kan læse nedenfor.

Kan du fortælle om dit speciale?
Dermatologi rummer medicinske og kirurgiske sygdomme, hvor huden indgår som en vigtig sygdomsmarkør. Eksempelvis er mange gigt- og endokrine sygdomme forbundet med hudproblemer, som i nogle tilfælde kan være første sygdomstegn. Tilsvarende kan huden reagere med forskelligartede udslæt, rødme, hævelse, sår, blærer og pigmentforandringer som udtryk for underliggende sygdom.
Det er netop disse aspekter som gør læren om hudsygdomme spændende og tværfaglig relevant – og for mit vedkommende årsagen til at jeg finder stor glæde i mit arbejde som dermatolog.

Hvorfor valgte du at specialisere dig indenfor dermatologi?
Jeg valgte dermatologien efter forudgående turnus og ansættelser på allergi- og lungemedicinske afdelinger samt et længerevarende forløb på patologiafdelinger.
Det var især læren om sygelige forandringer i vævene, som fangede min interesse for dermatologien. Sammenhæng mellem de mikroskopiske fund og synlige hudmanifestationer gav mig den nødvendige viden om hudens struktur og reaktionsmønstre. I praksis betyder det, at jeg har opnået en større forståelse for sygdomsmekanismerne.

Hvorfor skal Gildhøj have en afdeling for dermatologi?
Hudsygdomme udgør 10% af alle henvendelser til praktiserende læger.
Mange patienter viderehenvises til speciallæger i dermatologi med ventetid på op til flere uger. Henvisning til det offentlige sygehusvæsen kan tage yderligere tid – og skaber stort behov for direkte henvendelse til et privathospital med dermatologisk speciallæge funktion.
Gildhøj Privathospital kan i kraft af dygtige kolleger i sidespecialer, som reumatologi og billeddiagnostik yde den nødvendige støtte til dermatologien.

Hvorfor er det interessant at starte et nyt speciale?
Jeg har som overlæge på Sjællands Universitetshospital i dermatologi etableret og sammen med dygtige kolleger varetaget den dermatologiske funktion på Landssygehuset Færøerne.
Etableringsprocessen og efterfølgende drift med uddannelse af specialets sygeplejeplejefunktion samt arbejdet med teledermatologi – forventer jeg at kunne gentage på Gildhøj.
Fordelen ved at arbejde med teledermatologiske konsultationer er, at patienter kan fortsætte i behandling hos deres praktiserende læge, som via billedforsendelse kan indhente råd og vejledning hos undertegnet.

Hvad glæder du dig til på Gildhøj?
Jeg glæder mig især til at kunne servicere patienter med behov for hurtig tilgang til diagnostik, vurdering og behandling af behandlingskrævende hudproblemer. Jeg ser frem til at samarbejde med Gildhøjs specialister indenfor reumatologi, neurologi og billeddiagnostik.
Jeg forventer, at jeg på Gildhøj kan give mine patienter den nødvendige tid som en tilfredsstillende dermatologisk undersøgelse kræver - inklusiv opfølgende teledermatologisk service.


Læs mere om vores dermatologisk afdeling her.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.