”Mod bedre tider”

Udgivet d. 28. oktober 2020

Vi er stolte over vores arbejde, medarbejdere og resultater.
Vi er en virksomhed i vækst og arbejdsgange udfordres.
Vores sekretærgruppe har udfordringer og vi har derfor valgt at gøre brug af en ekstern aktør, som kan se udfordringerne med nye og klare øjne.
Til denne opgave har vi indgået samarbejde med A2 Eksternt link. under ledelse af chefkonsulent, Tais Aasbjerg Petersen, som sammen med lægesekretærerne og ledelsen har iværksat forløbet “Mod bedre tider”, som strækker sig over fire måneder.

Vi vil gerne tage jer med bagom vores projekt, og har derfor sat Tais Aasbjerg Petersen i stævne. Tais har som chefkonsulent hjulpet forskellige faggrupper på hospitaler, og er derfor den helt rette til at løfte vores udfordring.

Fortæl om Gildhøjs nuværende udfordring?
Sekretærgruppen har et virkeligt stort serviceniveau, hvilket betyder at de automatisk får mange utilsigtet opgaver. Derfor er udfordringen også, at mange opgaver lander hos sekretærerne, hvilket resulterer i en følelse af ikke at kunne indfri opgaverne.
Gildhøjs udfordring er ikke unormal, og den lever både på store og små arbejdspladser. Mange forsøger at løse konflikterne internt, hvilket kan være problematisk - og vil ofte forværre situationen.

Fortæl om projektet “Mod bedre tider”?
Sekretærgruppen startede forløbet den 1. september, og kører frem til jul. De har i samarbejde med Tais udarbejdet dataanalyser, spørgeskemaer og afholdt samtaler.
På flere arbejdspladser er der en tendens til at kigge bagud, og hæfte sig ved de negative ting, som skete i går. Men eftersom vi ikke kan ændre på gårsdagens hændelser er det vigtigt at kigge fremad. Vi skal i stedet dvæle ved succeserne og de fælles præstationer som sker på arbejdspladsen.

Hvordan lykkes Gildhøj med at skabe en endnu bedre arbejdsplads?
For Gildhøj handler det både om at få ledelsen tættere på medarbejderne, men også at kigge frem. Hver morgen mødes sekretærgruppen for at lave en forventningsafstemning. De opstiller mål for, hvad der er muligt at nå i dag i forhold til bemandingen og arbejdsopgaver.
Denne forventningsafstemning revurderes igen over frokost, eftersom der i mellemtiden kan være opstået nye forhindringer. Den seneste forventningsafstemning er dermed også den plan, som medarbejderne sætter flueben ved, inden de går hjem. På den måde kan medarbejderne yde det optimale, samtidigt med at de sætter realistiske mål.
Derudover arbejder gruppen med kompetencer, og hvordan man bedst mulig udnytter hinandens kvalifikation.

Er det generelt svært for virksomheder at bede om hjælp?
For mange virksomheder kan det være svært at bede om hjælp, og det skyldes bl.a. at flere virksomheder gerne vil holde konflikten internt. En anden faktor er tid og penge, eftersom konsulentarbejde er tidskrævende og en økonomisk udgift.
Når Gildhøj beder om hjælp er det ikke fordi de ikke selv kan løse konflikten, men fordi de vil forbedre forholdene - og fordi de vil være de bedste.
Tais siger “ Mange tror at vi udstiller os selv, når vi beder om hjælp, og det synes jeg faktisk er en helt forkert måde at anskue det på. Det er helt modsat - for det betyder nemlig at vi godt kan finde ud af vores arbejde, men vi vil med hjælp kunne gøre det endnu bedre. Hvis du ønsker at blive blandt de bedste, så bliver du nødt til at kigge ud. Vi ønsker ikke kun at ændre den tilstand vi står i, vi ønsker også at blive de bedste”.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.