Mod bedre tider - Vol. 2

Udgivet d. 27. januar 2021

Før jul afsluttede vi projektet ‘Mod bedre tider’, og satte dermed punktum ved et samarbejde mellem vores lægesekretærer, ledelsen og chefkonsulent, Tais Aasbjerg Petersen fra A2 Eksternt link.. Formålet med projektet var at skabe bedre arbejdsgange og øge produktivitetsniveauet gennem inddragelse, målstyring og nye strukturelle ændringer.
Her fire måneder senere kan vi med glæde konstatere, at vi er nået i mål!
Heldigvis ophører vores samarbejde med Tais ikke endnu, eftersom vi indtil sommerferien skal implementere projektet til resten af hospitalet. Vi igangsætter nye strategier og arbejdsgange for både læger, sygeplejersker og servicepersonale, hvilket skal gavne vores patienter, kunder, samarbejdspartnere og medarbejdere.
Sammen med Tais afslutter vi et projekt og igangsætter et nyt, og vi har derfor sat ham i stævne og spurgt ham om forløbet og fremtiden.

I har netop afsluttet forløbet med lægesekretærerne. Kan du fortælle om slutresultaterne?
Til en start havde vi et mål om at forbedre produktivitetsniveauet. Særligt fordi flere af sekretærerne oplevede, at de ikke nåede i mål med deres notater, og at de bemandingsmæssigt lå lavt. Men efter at have indført en ny daglig og tættere styring af sagerne er vi nu i stand til at skabe det nødvendige flow fra modtagelse til afslutning af sagen. Det betyder helt konkret at vi med den samme bemanding kan producere omkring 25% flere sager end vi har været i stand til tidligere. En succes som skyldes at sekretærerne har været fleksible, hjælpsomme og fællesskabsorienterede.
Derudover er arbejdspresset blevet reduceret betydeligt da vi nu kan følge med, og er afstemt omkring hvad vi bør kunne nå på den enkelte dag.
Vi har indført, at vi hver morgen afholder planlægningsmøder, som er med til at skabe transparens og mere effektivitet. Sekretærerne har på den måde mulighed for at evaluere den forrige dag, og kigge ind i en ny dag med en fælles dialog omkring hvordan vi lykkes med dagens opgaver.

Hvordan skal sekretærerne arbejde videre herfra - hvad skal de fokusere på?
De tiltag som sekretærerne har arbejdet med de sidste fire måneder skal fortsætte. De skal fortsat afholde de daglige planlægningsmøder, og hjælpe hinanden i de forskellige teams. Det har indtil nu været hårdt arbejde, men det har også vist sig at have en positiv effekt.
Jeg har samarbejdet med en meget engageret, kompetent og dygtig sekretærgruppe, som er drevet af en lyst til at lykkes med projektet og deres arbejdsopgaver. Denne fremdrift er væsentlig i forhold til at kunne lykkes med projektet, men også at få skabt nye og bedre arbejdsforhold.

I skal implementere projektet til resten af hospitalet. Hvad er de primære udfordringer ved dette?
At implementere projektet til resten af hospitalet er en spændende udfordring, hvor vi både skal have læger, sygeplejersker og servicepersonalet i spil.
Det vi skal lykkes med, når vi inddrager alle fagdisciplinerne er, at patienten skal være i bevægelse. Vi skal gøre patientrejsen mere effektiv og skabe et bedre flow. Patienten er førsteprioritet, og vi vil minimere ventetiden. Vi vil i flere tilfælde kunne tilbyde et forløb, hvor patienten bliver undersøgt og scannet samme dag. Og en efterfølgende operation vil kunne ske umiddelbart efter. Så set fra patientens øjne vil tiden igennem hospitalet reduceres til få uger og dage.


Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.