Sådan undgår du arbejdsskader

Udgivet d. 21. marts 2022

Hvert år bliver rigtig mange danskere ramt af skader, der kan relatere sig til deres jobfunktion. Skaderne påvirker ofte arbejdsevnen, hvilket kan resultere i nedsat arbejdstid eller en sygemelding. Ved at tage de rette forholdsregler eller opsøge lægefaglig hjælp i tide, kan mange længerevarende skadesforløb undgås. Vi har i den forbindelse taget en snak med reumatolog på Gildhøj Privathospital, Sussi Maria Oeftiger, om hvordan man kan forebygge og behandle arbejdsskader.

Hvilke arbejdsskader ser du oftest blandt patienterne?

Der kommer rigtig mange patienter med forskellige skader, der er opstået på arbejdspladsen. Det kan være rygskader, museskader og tennisalbuer som vi ser rigtig mange af. Patienternes aldersfordeling er i øvrigt meget blandet.

Hvordan opstår skaderne typisk?

Et gennemgående træk for de arbejdsskader jeg ser flest af, er, at de opstår ved ensformigt og gentagende arbejde. Vi kalder det overuse - overload. Det vil sige, at patienterne gennem længere tid overbelaster et givent område på kroppen. Ofte kan man godt arbejde videre og derfor fortsætter mange uden at lytte til kroppens signaler. Det kan med tiden udvikle sig til mere alvorlige skader.

Hvad betyder arbejdsskaderne for patienternes mulighed for at varetage deres jobfunktion?

Når patienterne møder op hos mig, har de ofte været hos egen læge og fysioterapeut. De kan gå et halvt års tid med smerter og har været tvunget til at gå ned i tid på arbejdet. Det er naturligvis svært at præstere på jobbet, hvis man har vedvarende smerter.

Hvordan hjælper man bedst patienter med arbejdsskader?

Vi stiller en diagnose og giver derefter individuel vejledning og behandling, så patienterne hurtigst muligt kan komme tilbage til en bedre hverdag på arbejdet og hjemmefronten. Vi giver bl.a. vejledning til hvordan man kan lave aktiv aflastning, så patienterne hverken overbelaster sig, eller holder sig for meget i ro. Det handler om at gå til smertegrænsen eller lige før. Derudover giver vi træningsøvelser til patienterne og lægger ultralydsvejledte blokader. Det er sjældent, at patienter med arbejdsskader har brug for en operation, men de har brug for den rette behandling i tide.

Har du 3 gode råd til hvordan man kan undgå de hyppigste arbejdsskader?

Det er en god idé at have en ergonomisk indrettet arbejdsplads. Man kan med fordel få en ergoterapeutisk vurdering af arbejdspladsen. Man kan desuden forebygge meget ved at skifte arbejdsstilling, eksempelvis ved skiftevis at sidde ned og stå op. Man kan også bruge en mousetrapper i stedet for en konventionel mus til sin computer. Og så skal man huske pauser, hvor man bevæger sig på en anden måde end man er vant til i løbet af arbejdsdagen. Et sidste godt råd, er at få lægefaglig hjælp inden der går for lang tid.

På Gildhøj Privathospital har vi specialiseret os i diagnostisering og behandling af arbejdsskader. Du vil derfor altid blive mødt af erfarne og højt specialiserede læger, der er med til at sikre dig den rette behandling.

Kontakt os for tidsbestilling

Du er velkommen til at ringe til os på 43 43 92 92,
eller skrive til os via nedenstående formular for tidsbestilling:

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.