Vores verdensmål

Gildhøjs støtter FN´s verdensmål

Tilbage i 2015 fremlagde FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der sætter en grundlæggende standard for regeringer, virksomheder og borgere rundt om i verden. FN´s verdensmål påpeger de grundlæggende udfordringer vi i fællesskab skal løse for at kunne sikre velfærd, velstand, sundhed og trivsel på tværs af nationale og kulturelle skel. Som ansvarlig sundhedsaktør i Danmark, er vi særligt optaget af at fremme de bæredygtige udviklingsmål, som vedrører sundhed og trivsel for både patienter og medarbejdere. Vi har særligt fokus på at fremme udviklingen inden for klima og biodiversitet.


Vores udvalgte verdensmål

 

Sådan bidrager vi primært til FN´s verdensmål

Vi har udvalgt 8 strategiske mål, hvor vi kan bidrage mest effektivt til en mere bæredygtig verden. Vores verdensmål er prioriteret så de spiller sammen med vores værdisæt og den sundhedssektor vi er en del af.

Mål nr. 1 - Afskaf fattigdom

Vores samarbejde med organisationen Global Medical Aid bidrager med brugbart medicinsk udstyr til udviklingslande. Vi sender således medicinsk udstyr til nogle af de lande i verden, hvor der er det største behov for hjælp. Vi har desuden sendt ekstra medicinsk udstyr til Ukraine, da der opstod et akut behov i forbindelse med krigen mod Rusland. Disse tiltag støtter op om verdensmål nummer 1 - afskaf fattigdom.

Mål nr. 3 - Sundhed og trivsel

Som en vigtig aktør i det danske sundhedsvæsen, mener vi det er vigtigt at støtte op om at sikre lige adgang til sundhedsydelser. Derfor er vi fortaler for behandlingsgarantien, og vi er stolte over at være en del af det offentlige/private samarbejde i sundhedssektoren. Vi er med i Cyklistforbundets "Vi Cykler Til Arbejde" kampagne for at fremme sundhed og trivsel blandt vores medarbejdere. Derudover tilbyder vi økologisk frugt til vores medarbejdere. Vi afholder løbende arrangementer for de ansatte på Gildhøj for at styrke sammenholdet og arbejdsglæden.

Mål nr. 4 og 5

Kompetente medarbejdere og arbejdsglæde går hånd i hånd og er en forudsætning for, at vi kan levere gode oplevelser for patienterne hver eneste gang. Vi ønsker derfor at være en attraktiv arbejdsplads, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for kompetenceudvikling. På Gildhøj arbejder vi aktivt for at have mangfoldighed og ligestilling. Derfor bestræber vi os på at have en så bred repræsentation så muligt i diverse udvalg. Dette gælder også i ledelsen.

Mål nr. 6

Ved at støtte ingenco2.dk er vores hjemmeside ikke bare Co2 neutral, men støtter også vandborringsprojekter i Zimbabwe og Uganda. Med hjælp fra borrehulsteknologier, sikres befolkningen rent vand og bedre hygiejniske forhold. På den måde støtter vi verdensmål nr. 6 - rent vand og sanitet.

Mål nr. 8

Ingen medarbejdere skal risikere at få fysiske skader eller psykiske lidelser på arbejdspladsen. På Gildhøj stræber vi derfor efter at have de bedste arbejdsforhold og et sikkert og trygt arbejdsmiljø for alle medarbejdere. Vi forebygger aktivt arbejdsskader, sygdom og fravær blandt vores ansatte. Vi opfordrer ved flere lejligheder vores medarbejdere til at udfylde den årlige APV, så vi kan måle medarbejdertrivslen og dermed forbedre forholdene for personalet på Gildhøj. På samme måde stiller vi krav til, at vores samarbejdspartnere behandler deres medarbejdere ordentligt. Vi mener at gode arbejdsforhold danner rammen for bæredygtig økonomisk vækst i alle virksomheder. Vi er en del af flexjobordningen og tilbyder derudover vores fastansatte sundhedssikring med hurtig adgang til udredning og behandling af sygdom. Vi støtter verdensmål nr. 8 - gode arbejdsforhold og økonomisk vækst.

Mål nr. 12 og 13

Vi har med afsæt i bæredygtighedsmål nr. 12 og 13 foretaget en række initiativer, der har til formål at nedbringe Gildhøjs samlede Co2-udledning. Vi har udvalgt seks specifikke fokusområder: Indkøb og forbrug, energi og transport, fødevarer, adfærd og affaldshåndtering, hvor vi har implementeret en række grønne tiltag og samarbejdsaftaler, der skal bidrage til, at vi når vores målsætning om at være Danmarks grønneste privathospital. Du kan læse meget mere om bæredygtighed på Gildhøj og vores målsætninger for 2022 her.


Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.