Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information!

Alle patienter på Gildhøj skal have et gyldigt coronapas samt en negativ kvik-test (ikke selv-test), der er mindre end 48 timer gammel eller en negativ PCR-test, der er under 72 timer gammel. Hvis du har været smittet med Covid-19 og derfor ikke kan fremvise en negativ test, skal du medbringe et gyldigt coronapas.

 

Hvis du skal opereres med fuld bedøvelse eller spinalbedøvelse (bedøvelse i ryggen), skal der gå mindst 6 uger fra overstået infektion med Covid-19 til din operation. Skal du opereres med lokalbedøvelse, kan du blive opereret 10 dage efter din positive coronatest.


Det er igen et krav at bære mundbind på hospitalet, som man selv bedes medbringe ved ankomst.


Vi anmoder om at pårørende, så vidt muligt, ikke kommer med ind til lægen. Ved indlæggelse må der højest være én pårørende pr. indlagt patient.


På Gildhøj Privathospital anbefaler vi, at alle bliver fuldt vaccineret for at mindske smitte på vores hospital, og i det øvrige samfund

(opdateret den 21. januar, 2022).Lars lindgaard

Lars Lindgaard

Speciallæge i mave- og tarmkirurgi

Uddrag af Curriculum Vitae

Uddannelse

 • 1981 Student fra Ordrup Gymnasium
 • 1981 Cand. Polit. fra Københavns Universitet
 • 1993 Cand. Med. fra Københavns Universitet

Stillinger

 • 1989 Økonom ved nationalregnskabet, Danmarks Statistik, Økonomiministeriet
 • 1999 Turnus: Intern med., Gentofte Hospital, Ort. kir., Herlev Hospital og praksisreservelæge.
 • 2000 Introduktionsstilling, thoraxkirurgi, Gentofte Hospital
 • 2002 Kirurgisk assistent, hjertekirurgisk afdeling, Hamlet
 • 2002 Introduktionsstilling, kirurgisk gastroenterologi, Rigshospitalet
 • 2003 Introduktionsstilling, ortopædkirurgi, Hvidovre Hospital
 • 2003 Kursist i kirurgi: Urologi, Herlev Hospital, thoraxkirurgi, Gentofte Hospital, kirurgisk gastroenterologi, Herlev Hospital
 • 2005 1. reservelæge, kirurgisk gastroenterologi, Amager Hospital
 • 2006 1. reservelæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital
 • 2008 Afdelingslæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital
 • 2012 Overlæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital
 • 2013 Uddannelsesansvarlig overlæge, kirurgisk gastroenterologi, Hvidovre Hospital

 

Undervisning

1989 – Teoretisk statistik på HA-studiet ved CHB

1991 – Nationaløkonomisk makroteori på cand. polit studiet

1995 – Statistik på medicinstudiet

2010 - Klinikundervisning i kirurgi på 9. semester

2011- Fælles kirurgisk og gastromedicinsk undervisning

2015 - Halvårlige kirurgiske kurser for afdelingens yngre læger

2016 - Instruktør i kirurgi på A-kurser/Grisekurser

Forskning

2003 Familial Aggretion of Intracranial Aneurysms in an Inuit Patient Population i Kalaallit Nunaat (Greenland). Lars Lindgaard, Vagn Eskesen, Flemming Gjerris & Niels Vidiendal Olsen, Neurosurgery 52, 357-363, 2003

2014 Emergency high-risk abdominal surgery – effect on following a perioperative optimized protocol. L.T. Tengberg, M. Bay-Nielsen, M. L. Lauritsen, L. Lindgaard, J. Orbaek, L. Veyhe, N. B. Foss, Poster. ERAS.

2014 Acceptable effect of multimodal analgesic treatment after a Bascom Cleft Lift operation, Saphana Mohamed, Billy Bjarne Kristensen, Lars Lindgaard, Tue Bisgaard, Danish Medical Journal 62/1, January 2015

2018 The outcome of patients with acute colonic pseudo-obstruction following Caesarean section. Katarina Levic, Thukirtha Chelliah, Pernielle Fog Svendsen, Christina Rørbye, Lars Lindgaard1, Orhan Bulut1, Poster DKS.

2019 Nekrotiserende pankreatitis: Minimalt invasiv behandling v/ Palle Nordblad Schmidt og Lars Lindgaard (Hvidovre Hospital). DSGH og DKS videreuddannelseskursus.

 

Kurser

ATLS

DAVOS Open and laparoscopic surgical techniques

SOSA

Colonkirurgi

Operativkirurgi

Gastroenterologi og hepatologi (I)

Sår: Diagnose og behandling

Gastrointestinale cancere

Laparoskopisk kirurgi

Benign Colorectal Diseases, St. Gallen.

Laparo-endoscopic single-site surgery, Schwiez

Live surgery, Strattice, London

Kursus for hovedvejledere, DIMS

National Masterclass i behandling af øvre gi-blødning, Odense

NPWT Experts Meeting, Smith&Nephew, Berlin

Biomaterials, Baxter, Vienna

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.