Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information

Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke testen hereksternt link, men hvis du bor i Region Hovedstaden skal du booke tid hereksternt link


På Gildhøj passer vi godt på hinanden, derfor er vi nødt til at bede pårørende blive udenfor.
For at mindske COVID19-smitten skal du medbringe mundbind og benytte det ved konsultationen.


Ole Amtoft

Ole Amtoft

Speciallæge i neurokirurgi

Uddrag af Curriculum Vitae

Ansættelser

 • 2019 Ansat på Gildhøj Privathospital
 • 2003 Ansat som overlæge på Neurokirurgisk afd. i Glostrup
 • 2000 Ansat som speciallæge på Gildhøj Privathospital

Uddannelse

 • 1994 Speciallæge
 • 1981 Lægevidenskabelig embedseksamen

Videnskab

 • Forfatter eller medforfatter til 14 videnskabelige artikler i internationale og nationale tidsskrifter
 • 15 foredrag afholdt i ind- og udland

Undervisning

 • 20-års erfaring med undervisning af både læger og andet sygehuspersonale i neurokirurgi
 • Siden 2003 fast vejleder for neurokirurger under uddannelse

Kurser og kongresser

 • I 2009 - 2010 deltaget i tre rygkirurgiske kurser i Tyskland, Schweiz og Holland, samt deltaget i kongresser i USA og Belgien
 • Medlem af videnskabelige selskaber og bestyrelsesposter
 • Har siddet i bestyrelsen i Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)
 • Næstformand i bestyrelsen for Center for Hjerneskade


Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.