Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information

Mandag den 27. april træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft. Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke tid og sted for testen hereksternt link.


Ole Amtoft

Ole Amtoft

Speciallæge i neurokirurgi

Uddrag af Curriculum Vitae

Ansættelser

 • 2019 Ansat på Gildhøj Privathospital
 • 2003 Ansat som overlæge på Neurokirurgisk afd. i Glostrup
 • 2000 Ansat som speciallæge på Gildhøj Privathospital

Uddannelse

 • 1994 Speciallæge
 • 1981 Lægevidenskabelig embedseksamen

Videnskab

 • Forfatter eller medforfatter til 14 videnskabelige artikler i internationale og nationale tidsskrifter
 • 15 foredrag afholdt i ind- og udland

Undervisning

 • 20-års erfaring med undervisning af både læger og andet sygehuspersonale i neurokirurgi
 • Siden 2003 fast vejleder for neurokirurger under uddannelse

Kurser og kongresser

 • I 2009 - 2010 deltaget i tre rygkirurgiske kurser i Tyskland, Schweiz og Holland, samt deltaget i kongresser i USA og Belgien
 • Medlem af videnskabelige selskaber og bestyrelsesposter
 • Har siddet i bestyrelsen i Dansk Neurokirurgisk Selskab (DNKS)
 • Næstformand i bestyrelsen for Center for Hjerneskade


Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.