Kvalitet gennem specialisering

Vigtig information

Mandag den 27. april træder en ny retningslinje fra Sundhedsstyrelsen i kraft. Sundhedsstyrelsen har anbefalet at udvalgte patientgrupper skal Covid-19 testes ca 72 timer inden indlæggelse eller ambulant behandling.

Læs mere om hvilke patientgrupper, der skal testes her.

Patienter skal selv booke tid og sted for testen hereksternt link.


Sussi Maria Oeftiger

Sussi Maria Oeftiger

Speciallæge i reumatologi

Uddrag af Curriculum Vitae

  • 2006 Lægevidenskabelig embedseksamen
  • 2014 Speciallæge i reumatologi fra Videncenter i Reumatologi og Rygsygdomme, Glostrup Hospital
  • 2014 Speciallæge i intern medicin og reumatologi

Væsentlige ansættelser

  • 2014 Overlæge ved reumatologisk afd. Slagelse
  • 2014 Tilknyttet Gildhøj Privathospital

Særlige interesser

Undervisning og forskning

  • Klinisk vejleder for yngre læger under uddannelse
  • Aktuelt under uddannelse i patientsikkerhed (Scottisch Patient Safety Fellowship) ved NHS (Education for Scotland)

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.