Tomas Andreas Grum-Schwensen

Tomas Andreas Grum-Schwensen

Speciallæge i tumorkirurgi

Uddrag af Curriculum Vitae

 • 2017 - Ansat ved Gildhøj Privathospital
 • Ansat på tumorafsnittet på Rigshospitalet

Uddannelse

 • 1993 Kandidateksamen fra Københavns Universitet
 • 2006 Speciallæge i ortopædisk kirurgi, Uddannelse ved BBH, Frederiksberg Hospital og Rigshospitalet
 • 2006 Afdelingslæge i Ortopædkirurgisk Klinik, med funktion ved Tumor-, Alloplastik- og Traumesektionen, Rigshospitale
 • 2012 Fastansat overlæge i Tumorsektionen

Faglige hverv

 • Forelæsninger i ortopædisk tumorkirurgi ved A-kurser til hoveduddannelsen i ortopædisk kirurg
 • Ansat som lægefaglig konsulent i ortopædi i Patientombuddet siden 2012

Kirurgisk baggrund

 • Primært var min hovedinteresse såvel frakturkirurgi og ledprotesekirurgi.
 • Siden ansættelsen på Rigshospital, har fokus være på fjernelse af god- og ondartede tumorer, med alle anatomiske lokalisationer fraset centralnervesystemet.
 • Som følge af arbejdet i Sarkomcenteret på Rigshospitalet, har Tomas erfaring fra samarbejde med en bred vifte af kolleger i det muskuloskeletale felt, koncentreret om den kirurgiske behandling af god og ondartede, bløddels- og knogletumorer i bevægeapparatet.
 • Har i mange år indgået i de tværfaglige kirurgiske bestræbelser på at fremme den ekstremitets- og førlighedsbevarende kirurgi. Således er han beskæftiget med, i samarbejde med thorax-, abdominal-, plastik-, hånd-, og rygkirurger, samt urologer, at foretage fjernelse af knogle- og bløddelstumorer med efterfølgende rekonstruktion med ledproteser, thorax- og bugvægsrekonstruktioner, og medvirker i den efterhånden tiltagende brug af teknikkerne også i metastasekirurgi.
 • Deltager desuden, i samarbejde med plastikkirurger, i den del af den ekstremitetsbevarende kirurgi, hvor der indsættes vaskulariserede knoglegrafts (knogletransplantater med karforsyning) til rekonstruktion af knogler i arme og ben.

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.