Kvalitet gennem specialisering

Torben Høiland Hansen

Torben Høiland Hansen

Speciallæge i reumatologi og intern medicin

Overlæge og speciallæge i reumatologi og intern medicin, Torben Høiland Hansen er fuldtidsansat på Gildhøj Privathospital

Uddrag af Curriculum Vitae

  • 1986 - Lægevidenskabelig embedseksamen

- Bred intern medicinsk uddannelse, inkl. flere års neurologi og ansættelse i forsvaret

  • 2002 - Speciallæge i reumatologi
  • 2004 - Speciallæge i intern medicin

Væsentlige ansættelser

  • 2007 - overlæge ved reumatologisk afdeling, Holbæk
  • 2009 - tilknyttet Gildhøj Privathospital
  • 2016 - fuldtidsansat overlæge på Gildhøj Privathospital

Særlige interesser

Undervisning og forskning

  • Klinisk vejleder for yngre læger i speciallægeuddannelsen
  • Uddannelsesansvarlig overlæge, reum.afd., Holbæk
  • Ekstern censor ved Institut for Klinisk socialmedicin og rehabilitering, Københavns Universitet
  • Forfatter af flere artikler - såvel dansk som engelsksprogede

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.