Kvalitet gennem specialisering

Persondatapolitik

Vi har styr på dine data!

D. 25 maj 2018 trådte den nye persondatapolitik - også kendt som GDPR - i kraft. Persondatapolitikken er lavet i overensstemmelse med Europaparlamentet og Rådets forordning (EU) i forbindelse med behandling af personoplysninger og om udveksling af disse. Læs mere i det følgende om hvilke tiltag vi har gjort, for at beskytte vores patienters personlige oplysninger.

Vil du læse en dybdegående beskrivelse af GHP Gildhøj Privathospitals persondatapolitik, klik herPDF.

Du kan også læse meget mere herPDF om hvordan vi behandler dine oplysninger samt hvad dine rettigheder er i den forbindelse.


Hvad indebærer begrebet 'personoplysninger'?

Personoplysninger skal forstås som enhver form for information om en identificeret eller identificerbar person. En identificerbar person forstås som en fysisk person der enten direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved en identifikator som fx et navn, et identifikationsnummer, lokaliseringsdata eller et eller flere elementer, der er særlige for denne fysiske persons fysiske, fysiologiske, genetiske, psykiske, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet.

Hvad gør GHP Gildhøj Privathospital specifikt?

GHP Gildhøj Privathospital behandler naturligvis personoplysninger i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Det indebærer bl.a., at vi kun behandler personoplysninger til lovlige, rimelige og legitime formål som kan dokumenteres. Vi behandler udelukkende personoplysninger når vi har et lovligt grundlag.

GHP Gildhøj Privathospital indsamler, opbevarer og behandler kun personoplysninger der er nødvendige i relation til det angivne formål. Det betyder, at vi aktivt begrænser indsamlingen og behandlingen af personoplysninger, så det kun behandles i henhold til det nødvendige. Derudover sikrer vi, at personoplysningerne ikke opbevares i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen.

Når personoplysningerne ikke længere er nødvendige for det angivne formål, sikrer vi, at de enten slettes eller anonymiseres, så det ikke længere er muligt at identificere en person ud fra oplysningerne.

Patientens rettigheder

Når GHP Gildhøj Privathospital behandler personoplysninger, overholder vi vores oplysningspligt, hvilket vil sige, at behandlingen sker på en åben og oplyst måde samt at patienten kender sine rettigheder.

Det indebærer bl.a.:

  • Indsigt i de behandlinger af personoplysninger GHP Gildhøj Privathospital foretager om denne
  • Berigtigelse, såfremt personoplysningerne er forkerte eller mangelfulde
  • Sletning af de personoplysninger vi behandler
  • Begrænsning af behandlingen af personoplysninger
  • Dataportabilitet (betydning: Brugerens ret til egen data)
  • Behandling af indsigelse mod behandling af personoplysninger

E-boks i stedet for almindelig mail

Fra d. 25 maj 2018 vil alle indkaldelser der sendes via mail være renset for persondata. Snarest muligt overgår Gildhøj Privathospital til udelukkende at bruge e-boks til indkaldelser og andre henvendelser til vores patienter, der potentielt indeholder personlige oplysninger.

Alle patienter vil derudover modtage et informationsbrev "Underretning om indsamling af personoplysninger" ved første besøg på Gildhøj Privathospital. Denne beskriver præcist hvilke oplysninger vi modtager om dig, samt dine rettigheder i den forbindelse.

Du kan altid tage kontakt til vores databeskyttelsesrådgiver Michael Fenger:

  • På e-mail: mf@gildhoj.dk
  • på telefon: +45 43 46 02 73
  • Ved brev: GHP Gildhøj Privathospital ApS, Brøndbyvester Boulevard 16, 2605 Brøndby, att. Databeskyttelsesrådgiver Michael Fenger

Vi bruger cookies til at give dig den bedst mulige kundeoplevelse. Hvis du fortsætter, betyder det, at du er enig i, at cookies bruges.